micombank.com
Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhànước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:
1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

eKYC

Know Your Customer (KYC) - Định danh khách hàng là một thủ tục để xác định và xác minh danh tính khách hàng đúng với những gì họ đã khai báo, đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ luật, quy định hiện hành. Các thủ tục KYC thường được áp dụng tại các ngân hàng, tổ chức tài chính để đánh giá, giám sát rủi ro, ngăn ngừa gian lận, tránh các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các chương trình tham nhũng bất hợp pháp khác.
Quá trình này bao gồm các bước kiểm tra được thực hiện trong giai đoạn đầu doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng, để xác minh rằng khách hàng là thật, thông qua so sánh sự trùng khớp giữa các tài liệu xác định danh tính (chứng minh thư, thẻ căn cước, bằng lái xe,...) và khuôn mặt, thông qua sự hiện diện của khách hàng.

Những lưu ý khi triển khai eKYC để tránh rỉ ro, chống gian lận va giả mạo:

- Quy trình eKYC qua selfie tiềm ẩn những vấn đề như khách hàng dùng ảnh có sẵn, chỉnh sửa và giả mạo thông tin, làm giả chữ ký, không xác minh được khách hàng tồn tại hay không.
- Trong các phương pháp đang được áp dụng, eKYC bằng Video Call có độ tin cậy cao, đang được áp dụng tại nhiều ngân hàng trên thế giới, tuân theo các quy định của Luật pháp về Chống rửa tiền (AML) hay Luật về các dịch vụ định danh, xác thực và tin cậy điện tử (eIDAS).
- eKYC qua Video Call cho phép nhân viên giám định tương tác với người dùng một cách chân thực, với độ tin cậy gần giống như quy trình nhận dạng và xác minh khuôn mặt truyền thống. Với việc đưa Video Call vào eKYC, quy trình tiếp nhận khách hàng mới chứng kiến sự thay đổi từ quy trình cồng kềnh, tốn nhiều thời gian sang một quy trình tối ưu, an toàn và nhanh chóng. Khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến từ bất kỳ đâu mà không cần đến các chi nhánh giao dịch, thời gian chờ giảm từ 3 tuần xuống còn 3 phút, trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

 
 
 
 
 
 
login
 
©micombank